کمی تفکر در آفرینش

کمی به دور بر خود دقت کنید چه چیزی بیش از همه توجه شما را به خود جلب می کند؟چه چیزی بیشتر خودنمایی می کند؟

  • بی شک دنیایی در گذر می بینید، ابرها در حرکت، آسمان در تکاپور ، دریا در غوغا و جنبندگانی غافل از فردای خود...

آری به راستی این جنبندگان به چه فکر می کنند؟به چه می نگرند؟ به چه مشغولند؟ 

روزها در خیابانها و معابر به ناچار گذر می کنم و بنی آدم گرفتار را می بینم، به راستی چرا؟

چرا این همه مردم آشفته و مشغولند...

مادیات تا جایی بنی آدم را مشغول نموده که منکر خدا شده و چون حیوانات درنده به جان هم می افتند و یکدیگر را می درند...

چرا به آخرت فکر نمی کنند؟

آری شیطان کار خود را کرد، از خدا خواست تا پایان دنیا به او فرصت داده شود تا فرزندان آدم را گمراه سازد و بر این امر سوگند نمود، آیا موفق نشد؟ شما چه فکر می کنید؟

به اطراف خود بیاندیشید...

به روزی فکر کنید که کوه ها همچون پنبه زده شود ،ستارگان فرو ریزند ، آب دریا ها جوشان گشته و به آسمان پرتاب گردد، مخلوقات همه با ترس در حال فرار و تکاپو...

کسی به داد دیگری نخواهد رسید و فقط اعمال خود اوست که راه گشایش می باشد...

چه ترسناک شبی و چه دردناک روزی خواهد بود.

آیا باز هم فلان ماشین می ارزد؟

آیا باز هم فلان نا محرم تسلای روح خواهد بود؟

آیا موسیقی در آن روز به گوش می رسد، خیر ، چیزی جز غرش آسمان و دریا و جیغ و ناله ی انسانها و حیوانات به گوش نمی رسد.

بهتر آن است تا بجای دریدن یک دیگر به تعالی خود کمک کنیم...

انسان تنها مخلوقی است که خدا به او عقل و اختیار داد و او را جانشین خود در زمین نمود... آیا حیف نیست به این نعمت خدا بی توجه باشیم در حالی که خدا قرآن کریم می فرماید :ای انسان ما تمام جنبندگان روی زمین  را مسخر تو کردیم تا ما را شکر گذاری، اما ناسپاسی کردی..

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید